Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.)

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 30. mai 2017

Kari Kjønaas Kjos

Ingvild Kjerkol

leder

ordfører