Humaniora i Norge

Meld. St. 25 (2016-2017), Innst. 426 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 426 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget sluttet seg til hovedlinjene i stortingsmeldingen om humaniora. Meldingen gjaldt bl.a. videre utvikling av kvalitet og samfunnsrelevans i forskning og utdanning innenfor humaniora, og betydningen av humanistisk kunnskap og perspektiver innenfor andre fagområder, i utfordringsdrevne forskningsprogrammer og i arbeids- og samfunnslivet. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2017