Industrien - grønnere, smartere og mer nyskapende

Meld. St. 27 (2016-2017), Innst. 453 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2017 Innst. 453 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Industrien - grønnere, smartere og mer nyskapende. Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen fremme en stortingsmelding om helseindustrien. Stortingets flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, har videre vedtatt å be regjeringen fremme tiltak for å bidra til tettere kobling mellom design- og merkevaredrevet industri og råvareindustrien og vedtatt å be regjeringen utarbeide en industristrategi for hydrogen. Det samme flertallet har vedtatt å be regjeringen utrede hvordan en risikoordning for offentlige anskaffelser kan utformes og komme tilbake til Stortinget med en sak på egnet måte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2017