Innstilling fra næringskomiteen om Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 8. juni 2017

Geir Pollestad

Sivert Bjørnstad

leder

ordfører