Hav i utenriks- og utviklingspolitikken

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for energi- og miljøkomiteen og næringskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 24.05.2017 Innst. 330 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2017