Representantforslag om Anno 2020 - Et krafttak for den immaterielle kulturarven

Dokument 8:46 S (2016-2017), Innst. 282 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Ketil Kjenseth, Ola Elvestuen, Pål Farstad, Trine Skei Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 09.05.2017 Innst. 282 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra representanter fra Venstre om Anno 2020 - Et krafttak for den immaterielle kulturarven. Forslagene fikk ikke flertall. Følgende forslag ble vedtatt enstemmig: Stortinget ber regjeringen vurdere en forenkling av regelverket om inntak av lærlinger i tradisjonshåndverksfag/små håndverksbedrifter og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2017