Representantforslag om endringer i EOS-kontrolloven

Dokument 8:63 L (2016-2017), Innst. 431 L (2016-2017), Lovvedtak 130 (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Bård Vegar Solhjell, Erik Skutle, Gjermund Hagesæter, Gunvor Eldegard, Helge Thorheim, Jette F. Christensen, Martin Kolberg, Michael Tetzschner, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (H), (FrP), (SV), (Sp) Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 431 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 16.06.2017