Representantforslag om en sterkere satsing på arbeidet for å nå målet om 10 TWh energieffektivisering

Dokument 8:67 S (2016-2017), Innst. 318 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Janne Sjelmo Nordås, Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 23.05.2017 Innst. 318 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Senterpartiet om en sterkere satsing på arbeidet for å nå målet om 10 TWh energieffektivisering. Stortinget vedtok å be regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 legge fram en plan for hvordan man kan realisere 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. Planen skal inneholde en konkret nedtrappingsplan i bygg, og en virkemiddelpakke med eksisterende og nye virkemidler for å realisere målet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2017