Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten

Dokument 3:6 (2016-2017)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang