Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten

Dokument 3:6 (2016-2017), Innst. 96 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 19.12.2017 Innst. 96 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 18.01.2018