Representantforslag om å sikre skadde pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon dersom transporttid til traumesenter er over 45 minutter

Dokument 8:68 S (2016-2017), Innst. 276 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 09.05.2017 Innst. 276 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet forslag fra Senterpartiet om skadde pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon dersom transporttid til traumesenter er over 45 minutter. Forslagene fikk støtte fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2017