Representantforslag om å sikre at det ikke selges palmeoljebasert biodrivstoff i Norge

Dokument 8:69 S (2016-2017), Innst. 331 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 24.05.2017 Innst. 331 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å sikre at det ikke selges palmeoljebasert biodrivstoff i Norge. - Det ble vedtatt at regjeringen gjennom forskrift til lov om offentlige anskaffelser skal stille krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje, og at endringen skal tre i kraft snarest mulig. I tillegg ble regjeringen anomdet om raskest mulig å gjennomføre prosess med ESA for å avklare om det er rom for Norge til å gjøre gjeldende EUs bærekraftskrav for alt biodrivstoff som omsettes i Norge. Videre ble det vedtatt at regjeringen skal undersøke om de nylige løfter fra bensinbransjen og positive uttalelser fra de største bensinstasjonskjedene kan videreutvikles til en bransjeavtale eller liknende, om at alt salg av biodrivstoff skal være palmeoljefritt og ha høyere klimaeffekt enn EUs minstekrav, samt å vurdere handlingsrommet for ulike virkemidler, herunder avgifter og regelverk.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2017