Representantforslag om å styrke sosiale rettar for sjølvstendig næringsdrivande

Dokument 8:72 S (2016-2017), Innst. 380 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Iselin Nybø, Ketil Kjenseth, Pål Farstad, Sveinung Rotevatn, Terje Breivik Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 01.06.2017 Innst. 380 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om å styrke sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende. Forslagene fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2017