Representantforslag om fremme av sosialt entreprenørskap

Dokument 8:82 S (2016-2017), Innst. 465 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, André N. Skjelstad, Terje Breivik Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (V)
utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 12.06.2017 Innst. 465 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandelt et representantforslag fra Venstre om fremme av sosialt entreprenørskap. Følgende ble enstemmig vedtatt: Stortinget ber regjeringen på egnet måte om å iverksette tiltak for å øke kompetansen rundt offentlige anskaffelser hos sosiale entreprenører og innkjøpere i offentlig sektor. I tillegg ber Stortinget regjeringen om å styrke og utvide tilskuddsordningen for sosialt entreprenørskap. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2017