Representantforslag om en helhetlig plan for autisme

Dokument 8:90 S (2016-2017), Innst. 451 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy de Ruiter, Ingvild Kjerkol, Karin Andersen, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) og (SV) Innstilling avgitt 08.06.2017 Innst. 451 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti om en helhetlig plan for autisme. Det ble enstemmig vedtatt å be regjeringen nedsette et utvalg som skal foreslå egnede og konkrete tiltak som styrker autismefeltet. Videre ble det enstemmig vedtatt å be regjeringen sørge for at sykehusene prioriterer tidlig diagnostisering og oppfølging av pasienter med autismespekterforstyrrelser, samt stimulere til forpliktende samarbeid mellom sykehus og kommuner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2017