Representantforslag om nedsettelse av offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av konkurransesituasjonen på norsk sokkel

Dokument 8:128 S (2016-2017), Innst. 344 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Sigbjørn Toskedal, Geir Jørgen Bekkevold, Line Henriette Holten, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 30.05.2017 Innst. 344 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Kristelig Folkeparti om nedsettelse av et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av konkurransesituasjonen på norsk sokkel. Stortinget har enstemmig fattet vedtak om å be regjeringen utrede konkurransesituasjonen på norsk sokkel og fremtidsutsiktene for norsk leverandørindustri etter de omstillinger industrien har vært igjennom.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2017