Samtykke til ratifikasjon av sjette, sjuende og åttende protokoll til Den europeiske menneskerettskonvensjon

St.prp. nr. 6, innst. S. nr. 82 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet