Forslag fra stortingsrepresentantene Hanna Kvanmo og Theo Koritzinsky datert 6. november 1987 om tilbaketrekking av Ot. prp. nr. 9 for 1987-88 (COCOM)

Dokument nr. 8:8, innst. S. nr. 20 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hanna Kvanmo, Theo Koritzinsky Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet