Evaluering av bioteknologiloven

Meld. St. 39 (2016-2017), Innst. 273 S (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 08.05.2018 Innst. 273 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en stortingsmelding om evaluering av bioteknologiloven. Gjennom flertallsmerknader i komiteens innstilling og vedtakene som ble fattet, har Stortinget gitt signaler til regjeringens videre arbeid med å utarbeide forslag til ny bioteknologilov.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2018