Endringer på statsbudsjettet for 1987 under diverse kapitler administrert av Utenriksdepartementet og Departementet for utviklingshjelp

St.prp. nr. 25, innst. S. nr. 66 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet