Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for 1987 under Forbruker- og administrasjonsdepartementet, kap. 1556

St.prp. nr. 40, innst. S. nr. 31 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet