Endringer i bevilgningene under programområdene 29. Sosiale formål og 30. Helsevern i statsbudsjettet for terminen 1987

St.prp. nr. 31, innst. S. nr. 31 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet