Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for 1987 under Forbruker- og administrasjonsdepartementet, kap. 1508, 1512 og 1531

St.prp. nr. 40, innst. S. nr. 57 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet