A. Forskudd på formues- og inntektsskatt for inntektsåret 1988. B. Terminskatt på formue i og inntekt vunnet ved utvinning av rørledningstransport.

St.prp. nr. 1, Budsjett-innst. S. nr. 1. Tillegg nr. 1 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet