Foreløpig innstilling om nasjonalbudsjettet for 1988 og forslag til statsbudsjett medregnet folketrygden for budsjett-terminen 1988

St.prp. nr. 1, Budsjett-innst. S. I og Budsjett-innst. S. 1 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet