Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988

Budsjett-innst. S. nr. 5. for 1988

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet