Representantforslag om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel

Dokument 8:27 S (2017-2018), Innst. 130 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Une Bastholm Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 15.02.2018 Innst. 130 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel. Forslaget ble ikke vedtatt. Det ble også foreslått å be regjeringen legge frem en ny petroleumsmelding om norsk olje- og gasspolitikk – i lys av klimautfordringen en står overfor og den nye markedssituasjonen. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2018

   Behandlet i Stortinget: 27.02.2018