Løse forslag til saken

Dokument 8:26 S (2017-2018), Innst. 71 S (2017-2018)

Forslag nr. 3 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen om å utarbeide et register hvor regjeringsmedlemmene og statssekretærene registrerer sine tidligere oppdragsgivere der vedkommende har arbeidet med å fremme politiske eller næringsmessige interesser. Registreringsplikten er avgrenset til oppdragsgivere de to siste årene før tiltredelsen og skal vike for lovbestemt taushetsplikt.