Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Innst. 19 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.10.2017 Innst. 19 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt medlemmer og varamedlemmer til den norske delegasjonen til Nordisk Råd.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.10.2017

   Behandlet i Stortinget: 17.10.2017