Representantforslag om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner

Dokument 8:31 S (2017-2018), Innst. 129 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Une Bastholm Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 15.02.2018 Innst. 129 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I forbindelse med behandlingen av ett representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner har Stortinget vedtatt å be regjeringen pålegge kommuner og næringsaktører utsortering og materialgjenvinning av plast- og matavfall i tråd med anbefalingene fra Miljødirektoratet. Videre vedtok Stortinget å be regjeringen lage en forpliktende handlingsplan for kretsløpsøkonomi med mindre ressurssløsing i alle deler av samfunnet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2018

   Behandlet i Stortinget: 27.02.2018