Norges deltagelse i Europarådets virksomhet i 1986

St.meld. nr. 23, innst. S. nr. 91 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet