Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om å iverksette umiddelbar stans i all assistert retur og tvangsretur av asylsøkere til Afghanistan frem til Stortinget har behandlet og gjort vedtak vedrørende Dokument 8

Dokument 8:56 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Lars HaltbrekkenForslag fra (SV)

Saksgang

Status

  • Vedtak i korthet

    Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av et representantforslag å be Regjeringen sørge for at alle saker med vedtak fra og med 1. oktober 2016 og fram til i dag som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, ikke effektueres før sakene er behandlet på nytt. Stortinget vedtok videre å be Regjeringen sørge for at alle saker med vedfak fra og med 1. oktober 2016 og fram til i dag som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidlig opphold, blir vurdert på nytt. Instruks GI-02/2017 oppheves med virkning for disse sakene. Endringen, om at mangel på bl.a. omsorgspersoner til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingslovens § 38, skal gis virkning for vurderingen av disse sakene. Også to andre forslag om enslige mindreårige asylsøkere ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

    Saken er ferdigbehandlet

    Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene