Representantforslag om å utrede en norsk skatt for selskaper med digitale inntektsmodeller - en "Google-skatt"

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Une Bastholm Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 08.05.2018 Innst. 164 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslaget om å utrede en norsk skatt for selskaper med digitale inntektsmodeller ble ikke vedtatt. Stortinget vedtok å be regjeringen betydelig forsterke arbeidet med skattlegging av multinasjonale selskaper med liten fysisk tilstedeværelse blant annet gjennom aktivt arbeid i OECD og støtte til arbeidet i G20, komme tilbake til Stortinget med en vurdering av hvordan Norge skal følge opp arbeidet som er gjort i OECD, og vurdere hvilke konsekvenser innføring av en omsetningsavgift tilsvarende den som er foreslått av EU-kommisjonen vil ha.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2018