Representantforslag om en ny overdosestrategi

Dokument 8:76 S (2017-2018), Innst. 216 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elise Bjørnebekk-Waagen, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 12.04.2018 Innst. 216 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om å be regjeringen utarbeide en ny nasjonal overdosestrategi. Under helse- og omsorgskomiteens behandling av saken ble det opplyst fra Helse- og omsorgsdepartementet at Helsedirektoratet vil få i oppdrag å utarbeide en ny nasjonal overdosestrategi. Stortinget har - med stemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti - vedtatt å be regjeringen sørge for at relevante aktører får innflytelse på utformingen av den nye overdosestrategien, og i tillegg er det vedtatt å be regjeringen innarbeide tiltak mot overdoser med sterke smertestillende medikamenter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.04.2018

   Behandlet i Stortinget: 24.04.2018