Representantforslag om å stanse konkurranseutsettingen av persontransport med tog

Dokument 8:83 S (2017-2018), Innst. 162 S (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Geir Pollestad, Ivar Odnes, Nils T. Bjørke, Sigbjørn Gjelsvik, Siv Mossleth Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 06.03.2018 Innst. 162 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 06.03.2018