Representantforslag om gjeninnføring av forbudet mot 19 reptilarter i Norge

Dokument 8:85 S (2017-2018), Innst. 138 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olaug Vervik Bollestad, Steinar Reiten, Tore Storehaug Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 27.02.2018 Innst. 138 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra KrF om gjeninnføring av forbudet mot 19 reptilarter i Norge. Stortingets flertall, bestående av representantene fra A, H, FrP og V har besluttet å ikke vedta forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2018

   Behandlet i Stortinget: 06.03.2018