Valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen

Innst. 72 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.12.2017 Innst. 72 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt Berit Reiss-Andersen som medlem av Nobelkomiteen for tidsrommet 1. januar 2018 - 31. desember 2023. Stortinget har videre valgt Anne Enger som medlem av Nobelkomiteen for tidsrommet 1. januar 2018 - 31. desember 2020. Stortinget har valgt tre varamedlemmer til Nobelkomiteen for tidsrommet 1. januar 2018 - 31. desember 2020: Det er Kristin Clemet, Inger Skjelsbæk og Sofie Høgestøl

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2017