Voteringsoversikt for sak:

Valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.12.2017 Kl. 11:19:09)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (08.12.2017 Kl. 11:29:25)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (08.12.2017 Kl. 11:29:50)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har valgt Berit Reiss-Andersen som medlem av Nobelkomiteen for tidsrommet 1. januar 2018 - 31. desember 2023. Stortinget har videre valgt Anne Enger som medlem av Nobelkomiteen for tidsrommet 1. januar 2018 - 31. desember 2020. Stortinget har valgt tre varamedlemmer til Nobelkomiteen for tidsrommet 1. januar 2018 - 31. desember 2020: Det er Kristin Clemet, Inger Skjelsbæk og Sofie Høgestøl

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger