Representantforslag om å avvikle leie av fengselsplasser i utlandet

Dokument 8:91 S (2017-2018), Innst. 190 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Petter Eide Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 20.03.2018 Innst. 190 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentant Petter Eide fra SV om å avvikle leie av fengselsplasser i utlandet. Forslaget fikk ikke flertall. Stortinget vedtok imidlertid et forslag fra KrF vedrørende soningsplasser i Norge.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 05.04.2018