Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å avvikle leie av fengselsplasser i utlandet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.04.2018 Kl. 18:59:36)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (05.04.2018 Kl. 19:00:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentant Petter Eide fra SV om å avvikle leie av fengselsplasser i utlandet. Forslaget fikk ikke flertall. Stortinget vedtok imidlertid et forslag fra KrF vedrørende soningsplasser i Norge.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger