Representantforslag om fjerning av gjenværende barrierer mot grønnere offentlige innkjøp

Dokument 8:100 S (2017-2018), Innst. 156 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Espen Barth Eide, Else-May Norderhus, Per Espen Stoknes, Rigmor Aasrud Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A), (MDG) Innstilling avgitt 06.03.2018 Innst. 156 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra MDG og A om fjerning av gjenværende barrierer mot grønnere offentlige innkjøp. Stortingets flertall, bestående av representantene fra H, FrP, V og KrF, har besluttet å ikke vedta forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2018