Representantforslag om en mer ansvarlig spillpolitikk

Merknad

Familie- og kulturkomiteen har til behandling Dokument 8:110 S (2017-2018) om en mer ansvarlig spillpolitikk. Det vil ikke bli holdt muntlig høring i saken, men komiteen ber om skriftlig innspill. Skriftlig innspill kan sendes til komiteens postmottak: familie-kultur@stortinget.no innen 28. februar 2018.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Geir Jørgen Bekkevold Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A), (KrF)
utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 24.04.2018 Innst. 242 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I forbindelse med Stortingets behandling av representantforslag om en mer ansvarlig spillpolitikk, ble det fattet et enstemmig vedtak om å be regjeringen fremme forslag om innføring av krav om registrert spill knyttet til alle digitale pengespill, men slik at det kan gis mulighet for unntak for enkelte digitale spill som f.eks. "Pantelotteriet". Mot regjeringspartienes stemmer vedtok Stortinget å stanse pengespill hos uregulerte pengespillselskaper ved å innføre DNS-blokkering av nettsidene deres. Det ble bl.a. også vedtatt å be regjeringen få fortgang i arbeidet med å gi Lotteritilsynet mulighet til å kreve årlig rapportering fra bankene om transaskjoner til uregulerte spillselskaper og betalingsleverandører. Videre bes regjeringen vurdere sterkere begrensninger på reklame for lovlige pengespillaktører og å utrede grunnlaget for å trekke Statens pensjonsfond utland ut av pengespillselskaper med sikte på en vurdering i forbindelse med den årlige forvaltningsmeldingen om fondet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2018

   Behandlet i Stortinget: 07.05.2018