Finansmarkedsmeldingen 2018

Meld. St. 14 (2017-2018), Innst. 371 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2018 Innst. 371 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om finansmarkedet 2018. I tillegg til enstemmig vedtak om å vedlegge meldingen protokollen, ble det enstemmig vedtatt at Stortinget ber regjeringen om å etablere en regulatorisk sandkasse for fintech i Norge innen utgangen av 2019. Videre ble det enstemmig vedtatt at Stortinget ber regjeringen om fremme et forslag så raskt det lar seg gjøre om å forby aggressiv markedsføring av forbrukslån.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2018