Endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn)

Prop. 65 L (2017-2018), Innst. 328 L (2017-2018), Lovvedtak 82 (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2018 Innst. 328 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i inndelingslova jf. Prop. 65 L (2017-2018) Endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn), jf. Innst. 328 L (2017-2018). Endringene ble vedtatt mot Arbeiderpartiets, Senterpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Miljøpartiet de Grønnes og Rødts stemmer og mot komiteens innstilling. Endringene innebærer blant annet at rikets seks nye fylker, jf. vedtak 8. juni 2017 om sammenslåing, skal ha følgende navn: Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland og Troms og Finnmark eller Romsa ja Finnmárku eller Tromssa ja Finnmarkku. Samisk navn for Trøndelag skal være Trööndelage.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2018