Representantforslag om samboergaranti i eldreomsorgen

Dokument 8:128 S (2017-2018), Innst. 217 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingvild Kjerkol, Siv Henriette Jacobsen, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 12.04.2018 Innst. 217 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om en samboergaranti i eldreomsorgen for å sikre at ektepar og samboere som ønsker det, kan bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon. En enstemmig helse- og omsorgskomite støtter at eldre får en slik rettighet. Med støtte fra regjeringspartiene, SV og MDG er det vedtatt å be regjeringen - ved utarbeidelsen av nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold - ta inn bestemmelser om samboergaranti som skal være uavhengig av ektefelles eller samboers behov for omsorgstjenester.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.04.2018

   Behandlet i Stortinget: 19.04.2018