Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Tanzania om samarbeid for å fremme den økonomiske og sosiale utvikling i Tanzania

St.prp. nr. 75, innst. S. nr. 232 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet