Representantforslag om fast ansatte vikarer for bedre velferd og tryggere jobber

Dokument 8:159 S (2017-2018), Innst. 281 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 15.05.2018 Innst. 281 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti om fast ansatte vikarer i helseforetakene. Stortinget har - med stemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, MDG og Rødt - vedtatt å be regjeringen gjennomgå vikarbruken i helseforetakene for å se om bruken er i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser, samt sørge for en nedtrapping i bruken av ekstern innleie i helseforetakene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2018