Endringer i Ot.prp. nr. 42 for 1986-87, Lov om forsikringsvirksomhet

Ot.prp. nr. 32, innst. O. nr. 60, besl. O. nr. 79 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt finanskomiteen til uttalelse

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet