Endringer i Ot.prp. nr. 41 for 1986-87, Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner

Ot.prp. nr. 32, innst. O. nr. 58, besl. O. nr. 78 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet