Representantforslag om å sikre god oppfølging av personer etter rusbehandling

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes, Ingvild Kjerkol, Kjersti Toppe, Nicholas Wilkinson, Olaug Vervik Bollestad, Per Espen Stoknes, Tellef Inge Mørland Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A), (Sp), (SV), (MDG), (R) Innstilling avgitt 29.05.2018 Innst. 345 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å sikre god oppfølging av personer etter rusbehandling. Det er blant annet enstemmig vedtatt å be regjeringen fremme tiltak som sikrer at ettervern blir en integrert del av behandlingstilbudet for pasienter med rus- og/eller psykiske lidelser. Det er også fattet enstemmig vedtak om å be regjeringen vurdere en ny finansieringsnøkkel for å sikre en tilstrekkelig og sikker finansiering av ettervernet både i kommuner og i spesialisthelsetjenesten, samt å gjennomgå Husbankens ordninger for å sikre at disse er tilpasset kommunenes behov for egnede boliger til personer med rusproblemer. Det er også vedtatt å be regjeringen sikre at tilbydere av tverrfaglig spesialisert rusbehandling får et tydligere ansvar for et forpliktende samarbeid med hjemkommunene om ettervern. Dette vedtaket fikk flertall med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2018