Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om å sikre god oppfølging av personer etter rusbehandling

Dokument 8:179 S (2017-2018), Innst. 345 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes, Ingvild Kjerkol, Kjersti Toppe, Nicholas Wilkinson, Olaug Vervik Bollestad, Per Espen Stoknes, Tellef Inge MørlandSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenForslag fra (A), (Sp), (SV), (MDG), (R)Innstilling avgitt 29.05.2018Innst. 345 S (2017-2018)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag om å sikre god oppfølging av personer etter rusbehandling. Det er blant annet enstemmig vedtatt å be regjeringen fremme tiltak som sikrer at ettervern blir en integrert del av behandlingstilbudet for pasienter med rus- og/eller psykiske lidelser. Det er også fattet enstemmig vedtak om å be regjeringen vurdere en ny finansieringsnøkkel for å sikre en tilstrekkelig og sikker finansiering av ettervernet både i kommuner og i spesialisthelsetjenesten, samt å gjennomgå Husbankens ordninger for å sikre at disse er tilpasset kommunenes behov for egnede boliger til personer med rusproblemer. Det er også vedtatt å be regjeringen sikre at tilbydere av tverrfaglig spesialisert rusbehandling får et tydligere ansvar for et forpliktende samarbeid med hjemkommunene om ettervern. Dette vedtaket fikk flertall med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 29.05.2018

  Behandlet i Stortinget: 05.06.2018