Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2017

Dokument 9 (2017-2018), Innst. 366 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Norges Bank Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2018 Innst. 366 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapporten fra Norges Banks representantskap for 2017. Rapporten ble enstemmig vedtatt vedlagt protokollen. Rapporten er dermed tatt til orientering.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2018